Användarvillkor -  Adasco Firma Margareta Toorell


Dessa användarvillkor och sekretesspolicy gäller för:

www.https://adasco-akademin.thinkific.com 

www.margaretatoorell.com 


Villkor

Firma Adasco upprätthåller denna webbplats och alla kurser, böcker och produkter som hålls häri ("Webbplatsen") för användning av sina kunder, leverantörer, studenter och andra webbplatsanvändare ("Användare") efter överenskommelse om följande villkor.

Läs villkoren noggrant innan du använder webbplatsen. Användning av denna webbplats och markering av rutan "godkänner villkoren" vid din registrering indikerar att du accepterar dessa "Användarvillkor" och bildar ett bindande avtal mellan dig och Firma Adasco. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte denna sajt.


  1. Användning av webbplatsen

Firma Adasco tillhandahåller olika material, information, frågesporter, tester, frågor, artiklar, nyheter och annan information på denna och relaterade webbplatser och i kurser som erbjuds via denna webbplats ("Materialen"). Firma Adasco tillåter varje användare att se och ladda ner en kopia av materialet. Material kan laddas ner och maximalt en kopia av materialet får skrivas ut under förutsättning att användarna inte gör några ändringar i materialet och att du behåller all upphovsrätt och annan äganderättsinformation som finns i originalmaterialet på eventuella kopior av materialet. Användare får inte modifiera materialet på denna webbplats på något sätt eller reproducera, dela eller distribuera det. Användare kommer att hålla allt material konfidentiellt och kommer inte att sälja, auktionera ut, låna ut, hyra ut, ge bort, beskriva, sammanfatta eller på annat sätt avslöja materialet eller dess innehåll till någon annan person eller enhet. Varje brott mot dessa användarvillkor avslutar automatiskt din auktoriserade användning av webbplatsen.


  1. Inskrivning

Genom att acceptera dessa villkor accepterar du att betala hela avgiften för kursen/produkten som du har anmält dig till

Du samtycker till att betala hela kursavgiften även om du inte fullföljer kursen.

Om deltagaren är under 18 år står föräldern/vårdnadshavaren för betalningen av kursavgifterna.

Kursens ungefärliga längd och varaktighet för åtkomst anges på kursinformationssidan - du godkänner att du har läst och förstått dina åtkomstperioder.

Du är medveten om att detta inte är ackrediterad/certifierad utbildning.


  1. Återbetalningar, återkrav och avbokningar

Firma Adasco / Margareta Toorell följer konsumentlagstiftning när det gäller återbetalningar. Vi är inte skyldiga att ge en återbetalning om du ändrar dig om den kurs du valde att anmäla dig till.

Men även om kursavgifter inte är återbetalningsbara, kan studenter ha förmildrande omständigheter* som började/uppstod sedan inskrivningen som hindrade dem från att genomföra sin kurs.


3.1: Självstudiekurser online

Där bevis framgångsrikt kan tillhandahållas för att stödja studentens förmildrande omständigheter (via e-post till mtoorell@gmail.com), kan kursavgifter återbetalas eller delvis återbetalas enligt följande:När du är inskriven i ett prenumerationsmedlemskap, genom att acceptera dessa villkor, samtycker du till att du har läst och förstått att du kan avbryta ditt prenumerationsmedlemskap när som helst genom att logga in på ditt eget konto på www.https://adasco-akademin.thinkific.com, klicka på "Mitt konto", klicka på medlemskap och avsluta ditt medlemskap.


3.2: Medlemsakademin

Inga återbetalningar ges på medlemsprenumerationer då du betalar för åtkomst till innehållet, inte konsumtion av innehållet; och är fria att avbryta ditt medlemskap när som helst enligt dessa instruktioner.


3.3: Kaos för att kontrollera outsourcingpaket

Detta är inte en onlinekurs eller coachingprogram, det är ett paket och har olika återbetalnings-/avbokningsvillkor:


3.4: Återkrav och tvister

Eventuella återkrav och tvistavgifter som görs via Stripe eller på annat sätt kommer att överklagas mot dig enligt användarvillkoren som du godkänner häri, tillsammans med en skärmdump av ditt samtycke till dessa vid din digitala registrering.


*Exempel på förmildrande omständigheter som KAN anses giltiga:  1. Geografisk plats & tillämplig lag

Firma Adasco är ett lagligt registrerat företag i Sverige. Du kan komma åt ditt innehåll från vilket land som helst, men användarvillkoren styrs av lagarna i Sverige. Underlåtenhet att genomdriva strikt genomförande av användarvillkoren ska inte tolkas som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet. Firma Adasco kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt användarvillkoren utan förvarning till någon part när som helst.


  1. Varumärke och upphovsrätt

Firma Adasco och vissa andra varumärken, varumärken och servicemärken är varumärken som tillhör Firma Adasco. Materialet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat, och all obehörig användning av material på denna webbplats kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Innehållet i böckerna, kursmaterial online, inklusive upphovsrätt och alla andra sådana immateriella rättigheter som finns däri, förblir Firma Adasco och Margareta Toorells egendom. Du får inte reproducera någon del av onlinekursmaterialet utan föregående skriftligt medgivande från Firma Adasco och Margareta Toorell.


  1. Anslutningar och hyperlänkar

Länkar till externa webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig. Firma Adasco har inte granskat alla dessa externa webbplatser, kontrollerar inte och ansvarar inte för någon av dessa webbplatser eller deras innehåll. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de externa webbplatser som är länkade till denna webbplats, gör du det helt på egen risk.


  1. Ingen garanti

Materialet som tillhandahålls på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier av något slag, inklusive garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter. Firma Adasco garanterar inte heller att materialet på denna webbplats är korrekt och fullständigt. Firma Adasco kan göra ändringar i materialet på denna webbplats, eller i de tjänster och priser som beskrivs i dem, när som helst utan föregående meddelande. Materialet på denna webbplats kan vara inaktuellt, och Firma Adasco förbinder sig inte att uppdatera materialet på denna webbplats.


  1. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter kommer Firma Adasco, dess leverantörer eller andra tredje parter som nämns på denna webbplats att vara ansvariga för skador som helst som uppstår till följd av användningen, oförmågan att använda eller resultatet av användningen av denna webbplats, webbplatser som gillar denna webbplats Webbplatsen, eller materialet eller informationen som finns på någon eller alla sådana webbplatser, oavsett om de är baserade på garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan juridisk teori och oavsett om det är underrättat om möjligheten till sådana skador eller inte. Om din användning av materialet eller informationen från denna webbplats leder till behov av service, reparation eller korrigering av utrustning eller data, står du för alla kostnader för detta.


  1. Ikraftträdandedatum och uppdateringar

Villkoren träder i kraft den 1 december 2020 och kan när som helst ändras utan föregående meddelande av Firma Adasco. Kontrollera regelbundet efter ändringar. Din användning av denna webbplats efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar.