Vad lär du dig i kursen?

  • Fördjupa dina mediala förmågor

    Här lär du dig att utveckla dina förmågor ytterligare och känna tillit till de förnimmelser du får. Har du gått andra mediala kurser har du möjlighet att validera till nästa steg.

  • Andlig och personlig utveckling

    Personlig utveckling är grunden till ökad andlig och medial utveckling. Låt din inre resa arbeta parallellt med din mediala utveckling.

  • B- certifikakat

    Det är naturligtvis frivilligt om du vill ta ett B-certifikat eller ej. I kursen får du grunden till att starta den processen.

Kursinnehåll

Ditt pris

För mer info sänd ett mail

Vill du veta mer?

Låt din mediala utveckling fortsätta!

Starta här