Vad lär du dig i kursen?

 • Du kommer kunna:

  • meditera som gynnar din mediala utveckling
  • skapa grunden till ditt symbolbibliotek
  • öka din koncentration och fokusering
  • arbeta utifrån din egen utvecklingspotential
  • arbeta med dina mål och värderingar


 • Du kommer ha kunskap om:

  • medialt uppvaknande
  • identifiera olika mediala förmågorna
  • intuitionen
  • hinder för medial utveckling 
  • hur du skyddar och renar dig 
  • hur du gör för att möta och kommunicera med din guide 
  • hur du kan kommunicera med andra entiteter 
  • olika tekniker som ex automatisk skrift för att ta emot budskap
  • hur du genomföra en medial konsultation
  • helande samtal
  • moral och etik vid mediala konsultationer


 • Du kommer känna:

  • dig medveten om intuitionen och intuitiva signaler
  • dig trygg i din teknik att meditera
  • igen och kunna identifiera de olika mediala förmågorna 
  • tillit till tolkningen av dina egna symboler
  • trygg i processen att möta din guide
  • inspireras att utveckla dina mediala förmågor


Kursinnehåll

 • 1

  Utöka dina mediala förmågor

  • Olika mediala förmågor

 • 2

  Fördjupad meditation

  • Meditation med Margareta att ladda ner

 • 3

  Fördjupad medial utveckling - övningar

  • Övning i en grupp

 • 4

  Alla kapitel är ännu inte synliga

  • Mer lektioner kommer

Ditt pris

För mer info sänd ett mail

Vill du veta mer?

Låt din mediala utveckling fortsätta!