Kursinnehåll

 • 1

  Du finns på väntelistan!

  • Välkommen till kursen

  • Vad du lär dig i kursen

  • Hur du genomför den här kursen

  • Innan vi börjar .......

 • 2

  Introduktion kanalisering

  • Viktiga grunder i kanalisering

  • Vad är kanalisering?

  • Att kanalisera i lätt trans

  • Vilka är guiderna?

  • Hur guider kommunicerar med dig

  • Att förbereda sig för kanalisering

 • 3

  Lär dig kanalisera

  • Hur du går i trans på ett tryggt sätt

  • Att gå i trans

  • Ta kontakt med din guide

  • Att kanalisera för andra

  • Förutsägelser och framtidsversioner

  • Att kanalisera för egen del

 • 4

  Utveckla din kanalisering

  • Hur du stärker och blir mer specifik i din kanalisering

  • Kanalisering - En snabbare väg till andlig utveckling

  • Att göra tvivlen till dina vänner

  • Förbättra kanaliseringen

  • Stärka kontakten

  • Att få mer specifik information

  • Har jag fått en ny guide?

 • 5

  Att presentera sig som kanal för omvärden

  • Viktigt att hitta stöd och hur man pratar om kanalisering

  • Vänner som stödjer dig

  • Din nya roll gentemot vänner

  • Hur du kan tala om kanalisering med andra

 • 6

  Sammanfattning av kursen

  • En kort sammanfattning av kursens moduler

  • Avslut av kursen

  • Innan du lämnar ....