E-coaching fortsättning

en webbaserad coaching online | Kursledare Margareta Toorell

Intresserad av den här kursen? Mejla oss på info@adasco.se

Beskrivning av kursen

Välkommen till E-coaching fortsättning - en E-konsultation online för dig som behöver ytterligare coaching för att nå ditt mål!

E-coaching är för dig som behöver någon som tar del av din problematik och stöder dig under din beslutsprocess. Du har kanske hamnat i en dilemmasituation eller känner att du står vid ett vägskäl i livet. Det kan handla om olika frågor i livet som arbete, utbildning, kärlek, ekonomi eller personlig utveckling. Du genomför e-coachingen i din egen takt när du vill.

I det första steget fortsätter vi att ringa in din problematik och du får skriva om din situation just nu, vilka frågor du har, vad du behöver stöd med och vad du i slutändan vill uppå.

I steg två riktar vi fokus ännu mer exakt mot ditt uppsatta delmål eller mål, dina möjligheter, stöd, resurser och vad som hindrar dig. Detta bidrar till att underlätta din beslutsprocess och vad exakt du kan göra för att hitta en lösning på din problematik.

I det tredje steget återkopplar jag dina svar för att du ska komma vidare i din situation. Där kan fördjupande frågor och förslag på övningar vara det som får dig att komma till klarhet och därmed nå ditt mål.

Vid en del tillfällen behöver man flera coachssessioner och då är du varmt välkommen att beställa e-coaching fortsättning.

Varmt välkommen!

Kursen är öppen 6 månader.

Margareta Toorell
Margareta Toorell
Intuitiv vägledare och coach

Margareta Toorell är verksam som intuitiv vägledare och coach. Hon har arbetat som intuitiv vägledare sedan början av 2000-talet och med coaching de senaste tio åren både mot privatpersoner och företag.

Hon har deltagit i flertalet kurser inom personlig utveckling, meditation, intuition, coaching samt kommunikation och ledarskap.

Margareta har ett förflutet som egenföretagare inom viktminskning och laboratoriebranschen med inriktning på lantbrukskemiska analyser. Hon arbetar även som utbildningskonsult inom vuxenundervisning med inriktning mot vård och omsorg. Många års intresse att stödja individer i deras personliga utveckling, karriär och viktminskning har resulterat i nuvarande företag.

Margareta Toorell

info@adasco.se

Intresserad av den här kursen? Mejla oss på info@adasco.se